fbpx

Lietuvoje tik 17 proc. žemės ūkio savininkų yra jaunesni nei 40 metų, ši kartų kaitos problema aktuali visoje Europos Sąjungoje. Skatinant žemės ūkio veiklos tęstinumą, jauniesiems ūkininkams plėtoti žemės ūkio veiklą kaime  Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginiame plane numatyta skirti daugiau finansinės paramos.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m programos (KPP) parama pasinaudojo 2 455 jaunieji ūkininkai. Paramos dėka jie įkūrė ūkius ir pradėjo sėkmingą veiklą – augino vaisius, uogas ir daržoves, vystė mėsinę galvijininkystę, steigė tradicinius pieno bei javų ūkius.

Nuo kitų metų bus pradedamas įgyvendinti Strateginis planas, numatantis dar daugiau finansinės paramos jauniesiems ūkininkams, kurie galės gaminti žemės ūkio produktus, juos perdirbti, ypatingą dėmesį skiriant diegiantiems inovacijas ir didinantiems savo ūkių vertę.

Pasinaudoję šia parama, jaunieji ūkininkai galės gauti 60 tūkst. eurų įsikūrimui – tai 20 tūkst. eurų daugiau nei pagal ankstesnio laikotarpio KPP.

Strateginiame plane numatyta ir nauja paramos forma – lengvatinė paskola iki 40 tūkst. eurų, kuria galės pasinaudoti jaunieji ūkininkai, kuriems reikalingas papildomas finansavimas. Lengvatinės paskolos dydis gali siekti 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kurios būtinos numatytai veiklai vykdyti. Iš viso jaunieji ūkininkai galės gauti 100 tūkst. eurų. Tokia parama gerokai sustiprins ūkius, paskatins pradėti naują veiklą.

 2023–2027 m. jaunųjų ūkininkų įsikūrimui skirta 95 mln. Eur, iš jų 20 mln. Eur teks paskoloms.

Išmokos įsikūrimui galės kreiptis ne vyresni kaip 40 m. amžiaus ūkininkai, kurie pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip valdos ir ūkio valdytojai. Svarbu įsidėmėti, kad nuo valdos ir/ar ūkio įregistravimo iki paraiškos pateikimo negali būti praėję daugiau nei 24 mėn.

Projektas turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo ir įgyvendintas per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį.

Fizinis ar juridinis asmuo tik vieną kartą gali gauti paramą jaunojo ūkininko įsikūrimui pagal šią priemonę ir ankstesnes kaimo plėtros programas.

Parama teikiama ūkiams, kurių planuojamas žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas standartinės produkcijos (SP) verte, turi būti ne mažesnis nei 12 000 Eur ir ne didesnis nei 70 000 Eur.

Didėja tiesioginės išmokos

Naujajame laikotarpyje didėja ir tiesioginės išmokos jaunajam ūkininkui. Išmokos vidutiniškai sieks 137 EUR /ha ir bus mokamos už pirmus 70 ha , o ankstesniu laikotarpiu išmokos dydis siekė 87 EUR/ha ir buvo mokamos už pirmus 90 ha. Šiek tiek keičiasi ir reikalavimai siekiantiems gauti jaunojo ūkininko išmoką – be to, kad teikdamas paraišką, kuria pirmą kartą siekia gauti šią išmoką, turi būti ne vyresnis kaip 40 metų ir įregistravęs valdą ne anksčiau kaip prieš 5 metus, dar turi pagrįsti, kad atitinka pasirengimo ūkininkauti pagrindžiančius kriterijus.

Svarbu pažymėti ir tai, kad  jauniesiems ūkininkams yra sudaryta galimybė tęsti paramos gavimą, kol sueis penkeri paramos gavimo metai pagal 2014-2020 m. taikytos jaunųjų ūkininkų schemos reikalavimus (tokiu atveju išmoka sudarys 87 eur/ha ir bus mokama už pirmus 90 ha), arba pasirinkti gauti paramą pagal 2023 -2027 m. schemos reikalavimus“.

Taip pat, gali patikti

Palikite atsiliepimą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *